1. VI Міжнародна наукова конференція, присвячена Року Незламності України, (5-8 липня 2023 року) Умань, 2023. С. 75-84.

Глухова С.А., Михайлик С. M., Шиндер О. І. ЛІКАРСЬКІ ГОЛОНАСІННІ РОСЛИНИ (GYMNOSPERMAE) У НАСАДЖЕННЯХ СИРЕЦЬКОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ (М. КИЇВ). ЕТНОБОТАНІЧНІ ТРАДИЦІЇ В АГРОНОМІЇ, ФАРМАЦІЇ ТА САДОВОМУ ДИЗАЙНІ. 

2. IV Міжнародна науково-практична конференція "Збереження вікових дерев на природоохоронних територіях" (Національний природний парку "Холодний Яр", с. Мельники, Черкаська область, 5-6 жовтня 2023 року). Київ: Центр екологічної освіти та інофрмації, 2023. С. 87-89.

Глухова С.А., Михайлик С. M., Шиндер О. І. СУЧАСНИЙ СТАН ВІКОВИХ ДЕРЕВ У НАСАДЖЕННЯХ СИРЕЦЬКОГО ДЕДРОПАРКУ (М. КИЇВ).

3. Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія, 6, 48–59. https://doi.org/10.18523/2617-4529.2023.6.48-59 

Шиндер О.І., Рак О.О., Гриценко В.В., Неграш Ю.М., Глухова С.А., Михайлик С.М., Кушнір Н.В. РІД СORYDALIS S. L. (РAPAVERACEAE) У ПРИРОДНІЙ І КУЛЬТУРНІЙ ФЛОРІ УКРАЇНИ: ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД І УСПІШНІСТЬ НАТУРАЛІЗАЦІЇ ЧУЖОРІДНИХ ВИДІВ.

4. Shynder. O., Shevera M., Kolomiychuk V., Lyubinska L., Levchuk L., Kabar A., Shol H., & Glukhova S. 2024. Koelreuteria paniculata Laxm. - Pp. 33. In: Raab-Straube E. von & Raus Th. (eds), Euro+Med-Checklist Notulae, 17. Willdeniwia 54:5-45. https://doi.org/10.3372/wi.54.54101 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ів)]

1. Чорноморський ботанічний журнал, 18 (1): 25–51. https://doi.org/10.32999/ksu1990-553X/2022-18-1-2

Шиндер О.І., Дойко Н.М., Глухова С.А., Михайлик С.М., Неграш Ю.М. 2022. Нові відомості про флори інтродукційних установ міст Києва і Білої Церкви (Київська область). 

2. Shynder O., Glukhova S., Grytsenko V., Negrash Yu., Mykhajlyk S., Didenko S., Kostruba T. The importance of inventory of living plants in phytogeographical and park plantations of scientific institutions of Kyiv (Ukraine). International scientific conference “Living Plant Collections In the 21st Century” (Riga, Latvia, 9-10 june 2022): Book of Abstracts. P. 35-36.

3. Михайлик С.М., Глухова С.А., Шиндер О.І. 2022. Пряні рослини в ландшафтних композиціях Сирецького дендрологічного парку (м. Київ). Plant Varieties Studying and Protection. Т. 18. № 3. С. 162–170. https://doi.org/10.21498/2518-1017.18.3.2022.268997 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ів)]

1. Збірник наукових праць науково-практичного семінару (Біосферний заповідник “Асканія-Нова”, смт Асканія-Нова, 26–27.05.2021 р.). Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. С. 136-140.

Глухова С.А., Михайлик С.М., Шиндер О.І. ЛІАНИ В НАСАДЖЕННЯХ СИРЕЦЬКОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ – СКЛАД КОЛЕКЦІЇ, ВИКОРИСТАННЯ, УЧАСТЬ У ФІТОІНВАЗІЯХ. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ПІВДЕННОГО СТЕПОВОГО РЕГІОНУ. 

2. V Міжнародна наукова конференція (Березоточа, 2.04.2021 р.). Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2021. С. 42-45.

Глухова С.А., Михайлик С.М., Шиндер О.І. ЛІКАРСЬКІ ВЛАСТИВОСТІ СУКУЛЕНТНИХ РОСЛИН В КОЛЕКЦІЇ СИРЕЦЬКОГО ДЕНДРОПАРКУ. ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ: ТРАДИЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ.

3. Міжнародної наукової конференції присвяченої 30-річчю Незалежності України. Київ: Видавництво Ліра-К, 2021. С. 127-129.

Глухова С.А., Михайлик С.М., Шиндер О.І. ХВОЙНІ ПОРОДИ У НАСАДЖЕННЯХ СИРЕЦЬКОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ (М. КИЇВ). ГЛОБАЛЬНІ НАСЛІДКИ ІНТРОДУКЦІЇ РОСЛИН В УМОВАХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН.

4. Міжнародна наукова конференція (31.03.2021 р.). Біла Церква: Білоцерківдрук, 2021. С. 305-312. 

Шиндер О.І., Глухова С.А., Михайлик С.М. ІНВАЗІЙНІ І ШКОДОЧИННІ РОСЛИНИ У БОТАНІЧНИХ САДАХ І ДЕНДРОПАРКАХ: МОНІТОРИНГ, НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ, СПОСОБИ ОЦІНЮВАННЯ. ЗБЕРЕЖЕННЯ РОСЛИН У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗМІНАМИ КЛІМАТУ ТА БІОЛОГІЧНИМИ ІНВАЗІЯМИ.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ів)]

1. IIІ Міжнародна науково-практична конференція «Історичні, правові та природоохоронні аспекти збереження пам’ятних багатовікових дерев» присвячена 120-річчю НУБіП України, Київ – Чигирин, (18-20 квітня 2018 р.)
Глухова С.А., Шиндер О.І., Михайлик С.М. ВІКОВІ ДЕРЕВА – ПЕРЛИНА НАСАДЖЕНЬ СИРЕЦЬКОГО ДЕНДРОПАРКУ

2. Міжнародна науково-практична конференція «Флористичне і ценотичне різноманіття у відновленні, охороні та збереженні рослинного світу» присвячена 120-річчю НУБІП України та кафедри ботаніки ННІ лісового і садово-паркового господарства, м. Київ, 23-25 квітня 2018 року
Глухова С. А., Шиндер О. І., к.б.н., Михайлик С. M., к.с.-г.н. ПІДСУМКИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ КОЛЕКЦІЇ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН СИРЕЦЬКОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

3. Міжнародна наукова конференція «Ботанічні сади та дендропарки – центри формування екологічної культури у сучасному інноваційно-просвітньому просторі», присвячена 60-річчю Позашкільного навчального закладу «Дитячий парк «Запорізький міський ботанічний сад» Запорізької міської ради Запорізької області м. Запоріжжя, 29 травня – 01 червня 2018 року
Глухова С. А., Шиндер О. І., к.б.н., Михайлик С. M., к.с.-г.н. КОЛЕКЦІЙНИЙ ФОНД ДЕРЕВНИХ РОСЛИН СИРЕЦЬКОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

4. X Міжнародна наукова конференція «Ландшафтна архітектура в ботанічних садах і дендропарках», м. Київ, 12-15 червня 2018 року
Глухова С. А., Шиндер О. І., Михайлик С. M. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ҐРУНТОПОКРИВНИХ РОСЛИН В ОЗЕЛЕНЕННІ СИРЕЦЬКОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

5. Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми збереження та збагачення рослинного різноманіттяв ботанічних садах і дендропарках» присвячена 95-тим роковинам д.б.н., професора Кохна М.А. та з нагоди 100-річчя заснування Національної академії наук України, м. Умань, 2018 р.
Глухова С. А., Шиндер О. І., к.б.н., Михайлик С. M., к.с.-г.н. ПТІЦИН МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ – ЗАСНОВНИК СИРЕЦЬКОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

6. Міжнародна наукова конференція «Збереження різноманіття рослинного світу у ботсадах та дендропарках: традиції, сучасність, перспективи» (до 230-річчя дендропарку Олександрія), м. Біла Церква, 19-21 вересня 2018 року
Глухова С. А., Михайлик С. M., к. с.-г. н., Шиндер О. І., к. б. н. ROSA CAUDATA Baker В КОЛЕКЦІЇ СИРЕЦЬКОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

7. Інтродукція рослин. 2018. №2(78). 1-102. Міжнародний науковий журнал. О.І. Шиндер, С.А. Глухова, С.М. Михайлик СПОНТАННА ФЛОРА СИРЕЦЬКОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ (м. КИЇВ)

8. Міжнародна науково-практична конференція присвячена100-річчю НАН України «Фундаментальні та прикладні аспекти інтродукції рослин у реаліях євроінтеграції», 9-11 жовтня 2018р.

9. Участь у засіданні круглого столу присвяченого 125-річчю від заснування Устимівського дендрологічного парку «Проблеми старовинних парків в умовах змін клімату та шляхи їх вирішення», 12 жовтня 2018р.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ів)]

Глухова С.А., Ємець Л.І., к. с.-г. н. Михайлик С.М., к.б.н. Шиндер О.І.
Сирецький дендрологічний парк
Національний ботанічний сад НАН України

ПІДСУМКИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТАКСОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТИВАРНОГО СКЛАДУ ГЕРБОФЛОРИ  СИРЕЦЬКОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ

Висвітлено головні результати інвентаризації таксономічного і культиварного різноманіття гербофлори Сирецького дендрологічного парку протягом 2014-2016 років. Виявлено, що в дослідженому колекційному фонді і насадженнях парку нині налічується 1211 інвентарних одиниць рослин, в т. ч. 893 види і гібриди, що відносяться до 439 родів 97 родин. Інтродукованих видів і гібридів – 593. Встановлено систематичну і біоморфологічну структуру гербофлори парку. Наведено перелік провідних родин і родів дослідженої гербофлори. Найкраще представлені в колекції родини: Asteraceae (155 інвентарних одиниць), Lamiaceae (79) та Iridaceae (68), – та найбагатші роди: Iris (13 видів і 32 культивари) і Hosta (11 видів і 25 культиварів). Представлено колекцію рідкісних рослин, що нараховує 116 видів, наведено 59 видів, занесених до Червоної книги України.

Ключові слова: Сирецький дендрологічний парк, гербофлора, видовий склад, рідкісні види.

Вступ

Сирецький дендрологічний парк розташований в північно-західній частині м. Києва та займає площу 7,5 га. Дендропарк є науково-дослідною, природоохоронною, культурно-освітньою установою загальнодержавного значення і входить до складу природно-заповідного фонду України. Територія парку приурочена до плато між долинами струмків Сирця і Курячого Броду. Ця місцевість має історичну назву Сирець і здавна відома як невід’ємна частина Києва.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 [1 Голос]

Мігач Альберт ЄвдокимовичКолекція сукулентних рослин Сирецького дендрологічного парку має 40 - річну історію. Вона була започаткована у 1977 році на базі Республіканського дослідно-показового господарства квіткових і декоративних рослин МЖКГ УРСР (в подальшому Державна агрофірма «Квіти України»). Роботи по створенню колекції кактусів очолював Мігач Альберт Євдокимович. Захоплення та пристрасть до цих екзотичних рослин стало його професійною справою, якій він присвятив своє життя.
Результатом багаторічної наполегливої роботи є зібрана колекція кактусів та інших сукулентних рослин, яка нараховує близько 600 видів рослин з багатьох частин світу. В колекції широко представлені мамілярії, астрофітуми, ехінокактуси, літопси, ехіверії, гастерії тощо.

ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН КОЛЕКЦІЇ СУКУЛЕНТНИХ РОСЛИН СИРЕЦЬКОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ

Колекція сукулентних рослин Сирецького дендрологічного парку має понад 40-річну історію. Вона була започаткована у 1977 році на базі Республіканського дослідно-показового господарства квіткових і декоративних рослин (РДПГ) МЖКГ УРСР (в подальшому Державна агрофірма «Квіти України»). Перше насіння кактусів було замовлено в німецькій фірмі «Kakteen – Haage» та висіяно в теплицях господарства. Спочатку в колекції з’явились Astrophytum capricorne (Dietr.) Br.& R., A. miriostigma Lem., A. ornatum (DC.) Br.& R, Echinocactus grusonii Hild., які є окрасою колекції і сьогодні. Роботи по створенню колекції кактусів очолював Мігач Альберт Євдокимович (рис.).
Захоплення та пристрасть до цих екзотичних рослин стало його професійною справою, якій він присвятив своє життя. Альберт Євдокимович був знаним у середовищі прихильників кактусів і з 1972 році був відповідальним секретарем Координаційної ради любителів кактусів СРСР.
З 1979 року він почав працювати в РДПГ та очолив новостворений відділ сукулентних рослин. У 1980 році на території господарства спорудили спеціалізований тепличний комплекс для вирощування кактусів. Колекція постійно поповнювалась новими видами, ставши згодом однією з найбільших у Радянському Союзі. Насіння кактусів для поповнення колекції замовляли за каталогами закордонних фірм «Kakteen – Haage», «Koehres», «Mesa Garden» та «Kaktitos». Відбувався обмін колекційними рослинами між ботанічними садами, а саме: НБС ім. М.М. Гришка НАН України, ботанічним садом ім. акад. О.В. Фоміна, Нікітським ботанічним садом, з приватними колекціонерами. Плідна співпраця з науковими установами та приватними колекціонерами успішно продовжується.
Найцікавіші рослини розмножували і розповсюджували серед населення. Масштаби виробництва досягли промислового рівня – вирощувалось 35-40 тис. рослин на рік. Перелік видів, що користувались найбільшим попитом містив близько 100 найменувань.
З метою збереження ексклюзивної колекції сукулентів та кактусів у 2008 році на виконання наказу Міністерства з питань житлово- комунального господарства України рослини було передано з балансу 98 Державної агрофірми „Квіти України” на баланс Сирецького дендрологічного парку загальнодержавного значення. Рис. Мігач Альберт Євдокимович та перші представники колекції Echinocactus grusonii Hild. (39 років)
Результатом багаторічної наполегливої роботи колективу однодумців є зібрана колекція кактусів та інших сукулентних рослин, яка нараховує понад 600 видів з багатьох частин світу. В колекції зібрані рослини, які належать до 18 родин: Agavaceae, Aizoaceae, Amaryllidaceae, Apocynaceae, Asclepiadaceae, Asphodelaceae, Asteraceae, Bromeliaceae, Cactaceae, Crassulaceae, Didiereaceae, Portulacaceae, Liliaceae, Burseraceae, Moraceae, Euphorbiaceae, Cucurbitaceae, Piperaceae.
Найбільш широко представлені види і культивари родин: Aizoaceae – Lithops (15 видів); Asphodelaceae – Aloe (10 видів), Gasteria (10 видів), Haworthia (36 видів); Crassulaceae – Crassula (11 видів), Echeveria (15 видів), Kalanchoe (9 видів); Cactaceae – Astrophytum (13 видів), Aylostera (10 видів), Copiapoa (9 видів), Echinocereus (11 видів), Gymnocalycium (44 види), Mammillaria (103 види), Lobivia (8 видів), Lophophora (8 видів), Parodia (7 видів) та ін.
З метою популяризації цих екзотичних представників флори науковцями дендропарку пропонуються пізнавальні екскурсії. Серед відвідувачів, школярів та студентів столиці проводять роз’яснення щодо особливостей росту, розвитку, способів розмноження та догляду за сукулентними рослинами. Робота по вивченню та розширенню колекції кактусів та інших сукулентних рослин продовжується. Назріла необхідність у проведенні інвентаризації. Результати досліджень будуть детально представлені у подальших публікаціях та виданні каталогу.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.88 [4 Голоса (ів)]

Для відвідувачів

Загальна інформація для відвідувачів. Як дістатися до дендропарку. Час роботи та правила поведінки.

Наші поради

Інформаційна підтримка нашими фахівцями з різних питань. Як отримати потрібну вам пораду або інформацію.

Ландшафт

Інформація про впорядкування експозицій в Сирецькому дендропарку з точки зору ландшафтного дизайну.

Ми у соцмережах