Глухова С.А., Ємець Л.І., к. с.-г. н. Михайлик С.М., к.б.н. Шиндер О.І.
Сирецький дендрологічний парк
Національний ботанічний сад НАН України

ПІДСУМКИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТАКСОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТИВАРНОГО СКЛАДУ ГЕРБОФЛОРИ  СИРЕЦЬКОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ

Висвітлено головні результати інвентаризації таксономічного і культиварного різноманіття гербофлори Сирецького дендрологічного парку протягом 2014-2016 років. Виявлено, що в дослідженому колекційному фонді і насадженнях парку нині налічується 1211 інвентарних одиниць рослин, в т. ч. 893 види і гібриди, що відносяться до 439 родів 97 родин. Інтродукованих видів і гібридів – 593. Встановлено систематичну і біоморфологічну структуру гербофлори парку. Наведено перелік провідних родин і родів дослідженої гербофлори. Найкраще представлені в колекції родини: Asteraceae (155 інвентарних одиниць), Lamiaceae (79) та Iridaceae (68), – та найбагатші роди: Iris (13 видів і 32 культивари) і Hosta (11 видів і 25 культиварів). Представлено колекцію рідкісних рослин, що нараховує 116 видів, наведено 59 видів, занесених до Червоної книги України.

Ключові слова: Сирецький дендрологічний парк, гербофлора, видовий склад, рідкісні види.

Вступ

Сирецький дендрологічний парк розташований в північно-західній частині м. Києва та займає площу 7,5 га. Дендропарк є науково-дослідною, природоохоронною, культурно-освітньою установою загальнодержавного значення і входить до складу природно-заповідного фонду України. Територія парку приурочена до плато між долинами струмків Сирця і Курячого Броду. Ця місцевість має історичну назву Сирець і здавна відома як невід’ємна частина Києва.

Сирецький дендропарк було закладено у 1949 р. за проектом і під керівництвом дендролога М.О. Птіцина, а в якості основи насаджень було використано невеликий масив з хвойних та листяних деревних порід, висаджених у останній четверті XIX ст. поблизу будинку К. Мейера. Головні посадки при створенні дендрологічного  парку були здійснені у 1950–1960 рр. У 1988–1990 рр. була проведена реконструкція насаджень. В цей час простір під пологом вікових дерев було доповнено широким килимом ґрунтопокривних декоративно-листяних багаторічних трав і чагарничків: видами і культиварами родів Convallaria, Hosta, Pulmonaria, Vinca; Hedera canariensis Willd. та ін. Навесні живий килим вкривається різнобарвним мереживом первоцвітів. Цей приклад свідчить, що трав’яні види рослин є невід’ємним і важливим елементом паркових композицій.

Колекція рослин Сирецького дендрологічного парку представлена нині деревними, чагарниковими і трав’яними видами рослин як відкритого, так і захищеного ґрунту. У 2004 р. було підбито підсумки 55-річного існування парку і висвітлено видовий і культиварний склад його колекцій [1]. З того часу асортимент колекцій активно поповнюється новими культиварами квітково-декоративних рослин, таксонами малопоширених багаторічників і рідкісних та зникаючих видів. Особливою цінністю відзначається новостворена колекція  видів, занесених до Червоної книги України. У зв’язку з постійним поповненням колекційних фондів Сирецького дендропарку новими таксонами і культиварами актуальною є проблема їх інвентаризації. З цією метою у 2014–2016 роках нами проведено дослідження таксономічного і культиварного різноманіття гербофлори Сирецького дендрологічного парку. р.  р..

Матеріали та методи

Метою інвентаризації було здійснити повний перелік наявних у колекції таксонів і їх культиварів трав’яних видів рослин відкритого ґрунту. До цього переліку включено і напівкущикові рослини, оскільки вони біоморфологічно і з точки зору утримання близькі до багаторічних трав і представлені порівняно невеликою кількістю видів. Крім рослин з колекційного фонду в перелік внесено і аборигенні та адвентивні види, що зустрічаються на території парку. Місцеві види часто відігріють роль композиційного фону в ландшафтах парку, а деякі з них є рідкісними і відзначаються високими декоративними якостями.

В основу інвентарного каталогу покладено систему вищих рослин А. Тахтаджяна [9], написання латинських назв виконано за сучасними міжнародними правилами. Важливим і довготривалим завданням була ідентифікація і перевірка правильності визначення видів з колекції. Для таксонів зі складу флори України і території колишнього СРСР використовувалися основні сучасні флористичні праці [2, 7 та ін.]. Дещо ускладнювалася робота з видами європейських флор, оскільки їх трактування в західноєвропейських працях [4, 5] часом відрізняється від поширених поглядів – в українських. Види з інших континентів намагалися уточнити в доступних флористичних зведеннях по флорах даного регіону [6 та ін.]. Культивари, наявні в колекціях, звіряли з різноманітними вітчизняними та іноземними каталогами декоративних рослин [8 та ін.].

Основною систематичною одиницею приймається таксон видового рангу – вид або підвид (якщо останніх представлено декілька в межах виду). Прості гібриди і види гібридогенного походження також приймаємо в якості основних одиниць. Відмітимо, що в декоративному садівництві використовується багато культиварів складного гібридогенного походження, котрі об’єднуються в комплекси з невизначеним таксономічним статусом (наприклад, Iris hybrida hort.). Такі комплекси із певною долею умовності ми також прирівнюємо до видів. В самому переліку окремою інвентарною одиницею вважаємо таксони видового рангу, а якщо в їх межах представлено більше ніж один культивар – то культивари. Сортосуміші невідомого походження приймаються в якості однієї інвентарної одиниці.

Отримані і представлені нижче показники різноманіття трав’яних і напівкущикових таксонів і культиварів висвітлюють стан колекцій і насаджень парку на теперішній день. З часом вони будуть змінюватися, враховуючи подальше поповнення колекційного фонду.

Зразки видів іноземних флор з колекції Сирецького дендрологічного парку передано в гербарій Національного ботанічного саду НАН України (KWHA).

Результати та обговорення

За підсумками інвентаризації на сьогоднішній день в гербофлорі Сирецького дендрологічного парку числиться 1211 інвентарних одиниць, в т. ч. 893 види, гібриди і гібридогенні комплекси, що відносяться до 439 родів 97 родин 3 відділів Царства рослин. За колекційним значенням вони розподіляються наступним чином: адвентивних видів – 89, місцевих видів – 211, інтродукованих видів і гібридів – 593.

До відділу Equisetophyta відноситься 2 місцевих види. Відділ Polypodiophyta представлений 24 в більшості інтродукованими інвентарними одиницями, в т. ч. 18 видами зі складу 14 родів 7 родин. Клас Magnoliopsida відділу Magnoliophyta є найбільшим і його представляють 840 інвентарних одиниць, в т. ч. 651 вид, гібрид і гібридогенний комплекс зі складу 333 родів 65 родин. Клас Liliopsida відділу Magnoliophyta представлений 345 інвентарними одиницями, в т. ч. 222 видами, гібридами і гібридогенними комплексами, що входять до складу 91 роду 24 родин.

За кількістю таксонів і культиварів виділяються 16 провідних родин із кількістю інвентарних одиниць більше 30 (Таблиця 1).

Таблиця 1.

Провідні родини гербофлори Сирецького дендропарку

Родина Кількість інвентарних одиниць Частка від загальної кількості, % в т. ч. видів, гібридів, гібридогенних комплексів в т. ч. культиварів
Asteraceae 155 12,8 116 66
Lamiaceae 79 6,5 53 35
Iridaceae 68 5,6 27 48
Liliaceae 52 4,3 27 29
Ranunculaceae 51 4,2 42 12
Poaceae 50 4,1 45 9
Brassicaceae 46 3,8 43 6
Crassulaceae 42 3,5 29 16
Agavaceae 38 3,1 13 27
Saxifragaceae 34 2,8 19 24
Caryophyllaceae 32 2,6 25 10
Rosaceae 30 2,5 22 11
Всього 677 55,9 461 293

 

Серед родів найбільшою таксономічною і культиварною різноманітністю виділяються наступні провідні роди з кількістю інвентарних одиниць більше 10 (Таблиця 2).

Таблиця 2.

Провідні роди гербофлори Сирецького дендропарку

Рід Кількість інвентарних одиниць в т. ч. видів, гібридів, гібридогенних комплексів в т. ч. місцевих видів в т. ч. культиварів
Iris 43 13 - 32
Hosta 34 11 - 25
Tulipa 20 7 - 15
Thymus 17 8 - 9
Lilium 17 7 - 11
Phlox 17 6 - 15
Campanula 16 13 2 4
Paeonia 16 6 - 10
Viola 15 13 4 4
Heuchera 15 6 - 13
Allium 14 14 2 -
Veronica 13 12 6 1
Gladiolus 13 3 - 12
Hemerocallis 13 3 - 11
Achillea 11 6 4 5
Salvia 10 8 2 5
Anemone 10 7 1 3
Sedum 10 6 1 4

У біоморфологічному спектрі з 893 таксономічних одиниць гербофлори Сирецького дендропарку представлені 18 напівкущиків, 665 багаторічних трав (у т. ч. 72 – цибулинних, 14 – бульбових, 9 – бульбо-цибулинних, 17 – подушковидних; 75 – ефемероїдів, 5 – метантів, 32 – вічнозелених, 29 – сукулентних), 34 – дво- і малорічних трав, 155 – однорічних. Також, 21 таксон віднесено до умовно багаторічних трав, серед яких – види, що потребують на зимовий період зберігання підземних органів та види, що в умовах відкритого ґрунту в м. Києві повністю проходять вегетаційний цикл і взимку вимерзають.

Найбільш науково цінною є колекція рідкісних і зникаючих видів рослин, котра на теперішній час у Сирецькому дендропарку включає 116 видів рослин, занесених до Червоних книг України, РФ, Європейського червоного списку, переліку рідкісних видів Київської області. 59 видів занесено до Червоної книги України [3]: Adonis vernalis L., Allium obliquum L., A. ursinum L., Anemone narcissiflora L., Arum albispathum Steven ex Ledeb., Asphodeline lutea (L.) Rchb., Aster alpinus L., Astragalus dasyanthus Pall., Atropa belladonna L., Campanula carpatica Jacq., Carlina cirsioides Klokov, Cerastium biebersteinii DC., Colchicum autumnale L., Crocus banaticus J.Gay, C. heuffelianus Herb., C. speciosus M.Bieb., Cyclamen coum Mill., Dactylorhiza cordigera (Fr.) Soo, D. fuchsii (Druce) Soo, Dianthus gratianopolitanus Vill., D. hypanicus Andrz., Dictamnus albus L., Draba aizoides L., Epipactis gigantea Douglas, E. helleborine (L.) Crantz, E. palustris (L.) Crantz, Eremurus spectabilis M.Bieb., Erythronium dens-canis L., Euphorbia volhynica Besser ex Racib., Fritillaria meleagris L., F. meleagroides Patrin ex Schult. & Schult.f., Galanthus elwesii Hook.f., G. nivalis L., G. plicatus M.Bieb., Gentiana acaulis L., Gladiolus italicus Mill., Glycyrrhiza glabra L., Iris furcata M.Bieb., I. pineticola Klokov, I. sibirica L., Jovibarba globifera (L.) J.Parn., J. hirta (L.) Opiz aggr., Leontopodium alpinum Cass., Leucojum vernum L., Lilium martagon L., Lunaria rediviva L., Muscari botryoides (L.) Mill., Ornithogalum boucheanum (Kunth) Asch., Paeonia daurica Andrews, P. tenuifolia L., Pulsatilla pratensis (L.) Mill., P. scherfelii (Ullep.) Skalicky, Scopolia carniolica Jacq. s.s., Sempervivum marmoreum Griseb., S. montanum L. subsp. carpaticum Wettst. ex Hayek, Trifolium rubens L., Tulipa biebersteiniana Schult. & Schult. f. s.l., T. biflora Pall., T. gesneriana L. Вирощування рідкісних видів в умовах ex situ є одним із факторів їх охорони. В Сирецькому дендропарку ведуться роботи по залученню рідкісних видів рослин до ландшафтних композицій парку, що значно розширює естетичну і созологічну цінність останніх і сприяє збагаченню екосистеми парку в цілому.

ВИСНОВКИ

Отже, трав’яні види рослин є невід’ємним елементом композицій в дендрологічних парках. за результатами інвентаризації флори Сирецького дендрологічного парку встановлено, що на сьогоднішній день тут росте і вирощується 893 таксони трав’яних видів рослин і напівкущиків, не рахуючи культиварів. Це свідчить, що досліджена гербофлора є багатою і становить значну наукову, ресурсну та рекреаційну цінність. Багатство колекційних фондів дендропарку сприяє різноплановості напрямків їх дослідження, використання і подальшого збагачення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Каталог рослин Сирецького дендрологічного парку / С.А. Глухова, Л.І. Ємець, Н.М. Трофименко та ін. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 88 с.
  2. Определитель высших растений Украины / Д.Н. Доброчаева, М.И. Котов, Ю.Н. Прокудин и др. – К.: Наукова думка, 1987. – 548 с.
  3. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 900 с.
  4. The European Garden Flora. – Cambridge University Press, 2011. – Vol.1–5.
  5. Flora Europaea. – Cambridge University Press, 1974–1980. – Vol. 1–5.
  6. Flora of North America. Веб-ресурс: http://floranorthamerica.org
  7. Mosyakin S., Fedoronchuk М. Vascular plants of Ukraine: A nomenclatural checklist. Kyiv, 1999, xxiv + 346 p.
  8. PhilipC. RHS Plant Finder. 2003-2004. A Dorling Kindersley Book, 2003, 761 p.
  9. Takhtajan A. Flowering Plants. 2nd ed. – Springer, 2009, xiv + 871 p.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 [2 Голоса (ів)]

Для відвідувачів

Загальна інформація для відвідувачів. Як дістатися до дендропарку. Час роботи та правила поведінки.

Наші поради

Інформаційна підтримка нашими фахівцями з різних питань. Як отримати потрібну вам пораду або інформацію.

Ландшафт

Інформація про впорядкування експозицій в Сирецькому дендропарку з точки зору ландшафтного дизайну.

Ми у соцмережах